Een hoogbegaafd kind, en nu?

Foto van denkwolk en lamp

Een kind van zes die soms sneller goede en doorgedachte oplossingen bedenkt dan zijn ouders. Dit kind is mijn jongste zoon: Jasper. Inmiddels tien jaar oud en zo wijs als een volwassene. Ik ben natuurlijk hartstikke trots op mijn zoon en ik vind het super dat ik ook veel dingen van hem kan leren. Toch is het soms niet even makkelijk om moeder te zijn van een hoogbegaafd kind. In dit verhaal vertel ik graag over mij persoonlijke ervaring en hoeveel baat ik heb gehad bij begeleiding van hoogbegaafde jongeren. Tijdens deze begeleiding heb ik zoveel dingen geleerd en meegekregen van andere ouders en uiteraard van de begeleiding. Ik raad iedereen die een hoogbegaafd kind heeft, of vermoed dat zijn of haar kind hoogbegaafd is, hiervoor begeleiding te zoeken. Niet omdat je gebreken hebt als ouder zijnde maar om jouw kind zo optimaal mogelijk bij te staan in zijn jeugd en te ondersteunen in zijn sociale leven.

Wat houdt hoogbegaafd nou eigenlijk in?

Veel mensen denken vaak dat hoogbegaafde kinderen gepaard gaan met vormen van ADHD, dyslexie, autisme of andere gedragsstoornissen of leerstoornissen. Echter, is dit helemaal geen stoornis, hoewel nog niet precies bekend is wat nou de verschillen in de hersencapaciteit van intelligente en minder intelligente mensen zijn. Het is wel bekend dat hoogbegaafde mensen evenals hoogbegaafde jongeren vaak veel sneller en dieper nadenken over onderwerpen. Ze filosoferen als het ware over veel diverse onderwerpen en plaatsen deze gedachtes sneller in een context en kunnen deze vervolgens weer sneller koppelen aan patronen of aan eventuele verbanden. Daarnaast zijn hoogbegaafde mensen en jongeren vaak veel gevoeliger, zowel in hun uitingen als gedachtegang.

Hoogbegaafdheid gaat gepaard met intelligentie. Hoogbegaafde mensen scoren vaak hoger dan 130 op een IQ test. Naast intelligentie zijn ook bepaalde karaktereigenschappen van invloed zoals het zelfvertrouwen, het hebben van motivatie, omgaan met stress en het omgaan met emoties.

Begeleiding van hoogbegaafde jongeren

Ik vond mijn zoon altijd al een voorsprong hebben op andere kinderen en ook in vergelijking met zijn oudere broertjes. In de eerste vier jaar stond ik hier niet zo bij stil. Vanaf zijn vijfde was ik soms zo verbaasd over zijn slimme aanpak dat ik hier vaker op ging letten. Dit nam alleen maar toe. Op zijn zesde heb ik samen met mijn partner besloten om begeleiding te zoeken. Ook op zijn basisschool waren de leraren verbaasd van zijn resultaten en merkte dat mijn zoon zich steeds meer ging vervelen tussen zijn leeftijdsgenoten en tijdens het maken van schoolopdrachten.

Vrij snel kwamen we gezamenlijk met de begeleiding tot de conclusie dat Jasper hoogbegaafd was. Op dat moment dien je na te denken over een specifieke opvoeding en stil te staan bij zijn bijzondere karakteristieken. Het is van belang dat je je kind positief houdt, je kan dan ook rekening houden met een aantal omgangspunten zoals:

  • Ruimte geven om discussies te voeren
  • Over alles wat ze vragen uitleg geven
  • Het kind respecteren en zeker ook waarderen
  • Duidelijke en democratische doelen stellen
  • Creativiteit gebruiken om stappen te zetten
  • Het geven van de juiste feedback op een toepasselijke manier.

Hoogbegaafde jongeren met boeken

Deze punten hebben mij vooral geholpen om met Jasper om te gaan op een leuke en vooral waarderende manier. Voor zowel ouder als kind is het soms lastig om elkaar te begrijpen. Ook merkte ik het meteen aan onze zoon toen wij de omgang met hem veranderde. Naast dat wij Jasper nu beter begrijpen, merken wij ook dat het geven van verantwoordelijkheid en het zelfsturend leren de beste aanpak voor hem is. Wij zien dat Jasper sterker wordt als persoon, vooral omdat wij hem veel eigen inspraak geven en initiatief laten nemen.

De juiste begeleiding of hulp kan echt helpen om uw kind te zien groeien als persoon. Hij of zij weet immers heel goed dat andere leeftijdsgenoten andere interesses en dergelijke hebben. Het communiceren op de juiste manier met een hoogbegaafd kind kan echt verschil maken in positieve zin. En dit zie je vrijwel altijd terug in een gelukkig kind die zich prima sociaal kan redden. Zoals Jasper die altijd met vrienden is en veel plezier heeft in zijn sociale bezigheden.

Als ik kan helpen met nog meer tips of meer ervaringen delen, kan je altijd een vraag hieronder stellen.