Wanneer heb je een goede kaakchirurg nodig?

glimlachende vrouw

Het is natuurlijk niet zo dat je graag een keer naar de kaakchirurg wilt. Als het even kan dan ga je zelfs liever niet. Dat neemt niet weg dat er een aantal situaties zijn, die je ook niet helemaal zelf in eigen hand hebt, waarin je wel een kaakchirurg nodig zal hebben. Het is goed om te weten wanneer dit het geval is. Daarnaast is het goed om te weten hoe je een goede kaakchirurg herkent. Dit kan je heel veel vervelende situaties helpen voorkomen en het is ook nog eens goed voor je algehele gezondheid.

Verschillende klachten

Een goede kaakchirurg kan worden ingeschakeld bij problemen die eigenlijk in drie verschillende groepen uiteenvallen. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de klachten die daadwerkelijk met kaakchirurgie te maken hebben. Daarnaast zijn er klachten die te maken hebben met aangezichtschirurgie. Bovendien is het ook zo dat de kaakchirurg kan worden ingeschakeld bij de behandeling van een aantal mondziektes. In al deze gevallen kan er dus mogelijk een beroep op een gespecialiseerde arts op dit vlak worden gedaan. Dat betekent dus ook dat het om een flinke hoeveelheid aandoeningen zal gaan. Dit wordt soms nog weleens onderschat door mensen.

Hard en week

In dat kader is het ook goed om te begrijpen wat de kaakchirurg nu eigenlijk precies aanpakt. Vaak wordt gedacht aan het behandelen van de harde delen in de mond en het gezicht. Denk dan aan de tanden en het bot van de kaak. Dit zijn zeker ook delen die door de kaakchirurg worden aangepakt. Dat neemt echter niet weg dat ook de weke delen worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de slijmvliezen, de speekselklieren, maar ook om de huid in dit gebied. Ook al deze ingrepen kunnen mogelijk worden gedaan door de kaakchirurg wanneer de situatie hierom zou vragen.

Goede kaakchirurg vinden

Omdat het om belangrijke ingrepen in het gezicht kan gaan, is het natuurlijk wel belangrijk dat een goede arts wordt ingeschakeld. In dat opzicht is het dus ook belangrijk om te weten hoe een goede arts te vinden is. In het geval van een kaakchirurg kan dit worden herkend aan het feit dat deze is aangesloten bij NVMKA. Dit is het verbond voor mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie. Wanneer de arts onder deze vlag opereert, dan geeft dit veel zekerheid over de kwaliteit van de betreffende kaakchirurg. Dit is dus ook een rustgevende gedachte voor patiënten.

Rond de mond

Wat in ieder geval ook belangrijk is om te beseffen, is dat een kaakchirurg meer is dan een gespecialiseerde tandarts. Dit wordt vaak wel zo gedacht. Het is echter juist ook zo dat de chirurg naar andere zaken kijkt dan de tanden en het gebit alleen. Sterker nog, de chirurg opereert niet alleen in de mond, maar zeker ook rondom de mond wanneer dit nodig zou zijn. Daarom is een kaakchirurg dus juist een arts te noemen en niet te omschrijven als een tandarts die zich verder heeft gespecialiseerd. Al zijn er natuurlijk wel raakvlakken tussen de verschillende beroepen aan te wijzen.

Snurken

Een situatie waarin een kaakchirurg mogelijk het een en ander aan hulp zou kunnen bieden is in geval van hevig snurken. In zulke situaties is er immers een reden die niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de mensen rondom de patiënt, zoals het eigen gezin, van toepassing is. In veel gevallen kunnen de specialisten hier een belangrijke rol in spelen en veel doen om de klachten te verhelpen of in ieder geval sterk te verminderen. Het gaat dan vaak om het aanpakken van heet zogenaamde OSAS, obstructief slaapapneu syndroom. Dit is een belangrijke taak van de chirurg.

Behandelingen

Het is zeker aan te raden om meer informatie te verzamelen over de verschillende soorten behandelingen die door deze artsen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn immers heel veel patiënten die met allerlei verschillende soorten aandoeningen te maken hebben die hier baat bij kunnen hebben. Alleen al daarom is het ook interessant om te bekijken welke gespecialiseerde kaakchirurgen in de omgeving goed worden aangeschreven. Wanneer je dan doorverwezen wordt, weet je in ieder geval wat je zal krijgen. Dit is natuurlijk een geruststellende gedachte. Zeker ook omdat je na de ingreep flink beter in je vel zal komen te zitten.