Last van problemen op de werkvloer of een persoonlijke situatie? Laat je helpen door een recherche bureau

Recherchebureau DPD

Het is geen verrassing dat je jezelf soms in een situatie bevindt, dat op een gegeven moment uit de hand dreigt te lopen en je zelf niet weer hoe je hier een oplossing voor moet vinden. In dit soort gevallen kan je hulp van een recherche bureau inschakelen. In dit artikel lees wat een recherche bureau inhoudt, wanneer je hier naartoe kunt stappen en waarom.

Wat doet een recherche bureau?

Recherche bureaus worden ook wel onderzoeksbureaus genoemd en houden zich bezig met onderzoek naar personen. Natuurlijk gebeurt dit niet zomaar. Een recherche bureau krijgt de opdracht van een particulieren of organisatie om een onderzoek uit te voeren naar een specifiek persoon. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gebruik te maken van bijpassende methodes van onderzoek doen. Zo gebruiken recherche bureaus methodes zoals het afluisteren van telefoongesprekken, onderscheppen van e-mails of undercover observeren. Recherche bureaus bekijken diverse situaties en geven hierop een totaaladvies op sociaal en juridisch gebied. Vervolgens maken zij gebruik van de bijpassende onderzoeksmiddelen en worden alle geldende Privacy Gedragscode in acht genomen.

Recherchebureau

Een recherche bureau beginnen kan niet zomaar

Het starten van een recherche bureau is niet bepaald makkelijk. Doordat deze niet onder de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie vallen, zijn er specifieke regels waaraan moet worden voldaan. Ten eerste moet je een vergunning aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee je toestemming krijgt om jouw recherche bureau op te zetten. Ten tweede moet jouw recherche bureau zich houden aan de richtlijnen uit de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). Het is dus noodzakelijk dat het werk binnen jouw recherche bureau volgens de gedragscode van de NVB loopt. Ten derde zijn er een aantal specifieke regels voor recherche bureaus zoals de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), waar elk recherche bureau zich ten alle tijden aan moet houden.

Wanneer wordt hulp van een recherche bureau ingeschakeld?

Een recherche bureau doet dus onderzoek naar personen in opdracht van een particulier of een organisatie. Maar wanneer is het eigenlijk toegestaan om een recherche bureau in te schakelen? Hulp van een recherche bureau kan worden ingeschakeld in gevallen van bijvoorbeeld toenemende ontslagprocedures binnen een bedrijf. Wanneer dit het geval is wordt aan een ervaren rechercheur de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de oorzaak hiervan is en welke mogelijke oplossingen er zijn om dit probleem uit de weg te ruimen. De hulp van een recherche bureau kan ook worden ingeschakeld voor situaties op privégebied, zoals online bedreigingen bij jonge kinderen.

Een helpende hand van een ervaren rechercheur

Een ervaren rechercheur uit een recherche bureau kan helpende hand bieden in diverse situaties. Een rechercheur kijkt vanuit meerdere kanten naar een zaak kijkt, informeert jou over de eventuele risico’s en wordt er een duidelijk beeld geschetst van wat de mogelijke resultaten zullen zijn. Een rechercheur neemt jouw persoonlijke situatie onder de loep, zodat hier een bijpassend onderzoek kan worden uitgevoerd om de situatie te verbeteren.